Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan
en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons
een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.

Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein
bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe
privacy wetgeving (mei 2018) mogen Analytics cookies geplaatst
worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics
op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan vier belangrijke
voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Qwerty
en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden
anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te
herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Qwerty is zo ingesteld
dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De
bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics
en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Smartvendor voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het
Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het
specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen
informeren over nieuws op het gebied van computers en
randapparatuur, onze diensten en aanverwante zaken. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd
aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk
verzoek (mag ook per e-mail) de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op
de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie
over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend
adres:

Smartvendor
Rondebeltweg 42
1329BB Almere
info@smartvendor.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerdWij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen
informeren over nieuws op het gebied van computers en
randapparatuur, onze diensten en aanverwante zaken. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd
aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk
verzoek (mag ook per e-mail) de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op
de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie
over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend
adres:
Smartvendor
Rondebeltweg 42
1329BB Almere
info@smartvendor.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

0